aký spor riešite?

Výsledok Vám zobrazí najbližšieho mediátora vo Vašom okolí

funguje to veľmi jednoducho

img

Vyplňte krátky formulár v hlavičke stránky s názvom „Aký spor riešite?“

img

Zobrazia sa Vám výsledky podľa Vami zadaných informácií z formulára.

img

Nájdete si mediátora, ktorého môžete kontaktovať, aby Vám pomohol.

Čo je mediácia?

Mediácia (z lat. mediare=byť uprostred) označuje spôsob pokojného riešenia konfliktov a sporov, ktorého cieľom je dohoda. V širšom zmysle slova je mediácia aktivita, v ktorej neutrálna tretia osoba, prostredník, mediátor, pomáha dvom, prípadne viacerým stranám v konflikte dospieť k dosiahnutiu súhlasu. Je to efektívna a alternatívna forma riešenia konfliktov mimosúdnou cestou.

mediácia sa delí na tri základné typy:

img

Mediácia pracovných sporov

Spory vznikajúce v pracovných kolektívoch, medzi kolegami navzájom, medzi vedením firmy a zamestnancami, manažmentom na rôznych úrovniach...

img

Mediácia obchodných a občianskych sporov

Rieši rodinné spory, rozvodové a porozvodové vzťahy, finančné a majetkové vysporiadanie, výživné...

img

Mediácia rodinných sporov

Spory vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedenie, susedské spory, školské spory, taktiež spory vznikajúce pri obchodných kontraktoch a obchodných kooperáciách...

Mediare.sk

img

Projekt mediare.sk Vám pomáha nájsť mediátora, ktorý Vám pomôže vyriešiť Vás spor mimosúdne. Zakladateľom projektu je certifikovaná mediátorka Ildikó Veronika Regendová, ktorá je rovnako odborným garantom celého projektu a prispieva článkami aj do blogu. Viac informácií o zakladateľke nájdete na jej web stránke www.mediatorsala.sk

Ste mediátor?

Zaregistrujte sa na našej stránke a pridajte svoje kontakty do našej databázy. Prvé 3 mesiace sú zdarma a potom len 14€ ročne. REGISTROVAŤ ZDARMA

Články

Čo je mediácia

Mediácia. Alternatívne a zákonné riešenie sporov, konfliktov, problémov. Ešte stále veľa ľudí nevie, čo to vlastne mediácia…

zobraziť viac

Výhody mediácie

Pri súčasnom stave v súdnictve, keď priemerná dĺžka súdneho konania v občianskoprávnych veciach v rokoch 2006-2014 bola v priemere 12,86…

zobraziť viac